Projektist

                            

SmartIC projekti näol on tegemist uue 2017. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodava tuumiktaristuga – nutika tootmise (Industry 4.0) vallas, mis koondab endasse tulevikus teadus- ja arendustegevusega seotud hajus-struktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.

Projekti käigus luuakse uus T&A virtuaalne üksus Smart Industry Centre (SmartIC) , et koostöö ja turunduse ning ühtselt määratletud teenuste kaudu suurendada märkimisväärselt nutika tootmise valdkonna teadustööd, infrastruktuuride ristkasutamist nii Eestis (ülikoolid ja koostööpartnerid) kui ka rahvusvaheliselt (T&A koostööprojektid, rakendusuuringud rahvusvaheliste ettevõtetega, nt lennunduse, autotööstuse, laevanduse jm vallas).

SmartIC keskuse loomise ajendiks on Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseis – odavama hinnaga ja madalamate oskustega allhanketöödele on vaja aina rohkem juurde luua suuremat lisandväärtust loovat kõrgtehnoloogilist tootmist. Eestil ei ole enam odava tootmismaa eelist. Selleks peavad aga ka ülikoolid selget suunda näitama, olema tööstusele võimekamaks partneriks T&A-s, tehnoloogia uuendamisel ja tööstusele tippspetsialiste ette valmistamisel.

Projektijuht:
Professor Tauno Otto, TTÜ
Tel: +372 53 09 0118
Email: tauno.otto@ttu.ee
Skype: tauno.otto