Materjalide mehaaniliste omaduste määramine

Materjalide mehaaniliste omaduste määramine, metallograafia.

Märksõnad: tootearendus, masinaehitus

Konsultatsioon:

  • materjalide valik lähtudes konstruktsioonitugevusest;
  • kõvaduse määramine (Brinell, Rockwell, Vickers);
  • tõmbe-, surve- ja paindeteimide tegemine;
  • metallograafilised uuringud.

Uuritavateks kehadeks võivad olla metallid ja metallisulamid, plastid, puit jm.

Kontaktisik: Tõnu Leemet
Telefon: 56 659 869
E-posti aadress: tonu.leemet@emu.ee
Asukoht: EMÜ, Põllundus- ja tootmistehnika osakond

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.