3D printimise teenus

3D metalli printimine

Teenuste sisu: peamiselt on TTÜ huvitatud pikemaajalisest koostööst ettevõtete ja teadusasutustega seoses nii uute materjalide kasutuselevõtuga SLS tehnoloogiat kasutades kui ka uute struktuursete materjalide loomisega.

Teadus- ja arendustegevus 3D metalli printimise valdkonnas:

 • materjaliarendus (uued prinditavad materjalid (nt. räni, metall-keraamilised nanokomposiidid jmt)
 • Komposiitmaterjalide printimine (struktureeritud mesostruktuuriga metall-metall, metall-keraamilised ning metall-plast komposiidid)
 • Struktureeritud pinnad  (biostruktuuride imiteerimine kulumis- ning hõõrdeomaduste optimeerimiseks)
 • Topoloogia optimeerimine (bioonilised struktuurid)
 • Uute sulamite printimine (alumiiniumi, hõbeda, raua, volframi ja teiste metallide baasil sulamite printimisparameetrite väljatöötamine)
 • Kõvasulami printimine (nii otse, lasersulatusmeetodil kui ka kaudselt, plastifikaatoriga SLS printimine ning järgnev paagutus)
 • Tööstusdetailide optimeerimine printimisele (näiteks drooni detailid, kellakorpused jms)

Teaduskoostöö näited:

 • Eesti Lennuakadeemia – purilennuki detailide printimine titaanist ning roostevabast terasest
 • Tartu Ülikool – puhta alumiiniumi printimine superkondensaatorite jaoks
 • Kiievi Polütehniline Instituut – Kontrollitud poorsusega rauast mesostruktuurid komposiitmaterjalide valmistamiseks
 • Mehaanika ja tööstustehnika instituut – Stelliidist (CoCr sulam) otshõõrdkeevitusotsakud
 • Eesti Kunstiakadeemia – tudengiprojektide realiseerimine
 • TTÜ tudengiorganisatsioonid – Formula Student, Robotiklubi, TTÜ – Mektory satelliidiprogramm

Hinna kujunemine projektipõhisel tööl:

 • projekti ajakulu
 • prinditavate mudelite hulk
 • mudeli väljatöötamine ja optimeerimine
 • muud projektiga seotud tegevused

Hinna kujunemine üksiku toote printimisel:

 • prinditava mudeli ettevalmistus
 • prinditava materjali maksumus (seotud toote mahuga)
 • seadme kasutuse maksumus
 • operaatori tunnihinne
 • üldkululõiv

 

3D plasti printimine

Teenuste sisu: peamiselt on TTÜ huvitatud pikemaajalisest koostööst ettevõtete ja teadusasutustega seoses nii prototüüplahenduste printimisega SLS tehnoloogiat kasutades kui ka prototüüpide arendamisega.

Võimalik printida ka üksikuid prototüüpe või detaile.

Koostöö näited:

 • toodete prototüüpide printimine
 • korpuste valmistamine prototüüpseadmetele (elektroonika)
 • korpuste konstrueerimine ja mudeldamine prototüüpseadmetele
 • tööstusdetailide optimeerimine printimisele

Hinna kujunemine üksiku toote printimisel:

 • prinditava mudeli ettevalmistus
 • prinditava materjali maksumus (seotud toote mahuga)
 • seadme kasutuse maksumus
 • operaatori tunnihinne
 • üldkululõiv

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.