3D modelleerimine, materjalid ja prototüüpimine

Modelleerimine, materjalid ja prototüüpimine

  • 3D modelleerimine (mõõtmistulemuste alusel saadud punktipilvest CAD solid mudeli tegemine)
  • Prototüüpimine (skanneeritud toodete alusel, muudatuste sisseviimine)
  • Suuremõõtmeline prototüüpimine (skanneeritud mudeli freesimine plastist, MDF, IRB6640 robotil)
  • Siduda mõõtmise ja printimise etapid omavahel läbi CAD mudeli
  • Erinevate materjalide omadused ja kvaliteet mudelite valmistamisel

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.