SmartIC

Nutika tootmise tuumiktaristu ehk Smart Industry Centre (SmartIC) SmartIC loodi Tallinna Tehnikaülikooli 2017. aastal, et koondada nutika tootmise teadus- ja arendustegevuse hajusstruktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.

Tegu on hajusstruktuuri põhimõttel juhitava üksusega, et koostöö ja turunduse ning ühtselt määratletud teenuste kaudu suurendada märkimisväärselt nutika tootmise valdkonna teadustööd ja infrastruktuuride ristkasutamist nii Eestis (ülikoolid ja koostööpartnerid) kui ka rahvusvaheliselt (T&A koostööprojektid, rakendusuuringud rahvusvaheliste ettevõtetega nt lennunduse, autotööstuse, laevanduse jm vallas).

Keskuse loomise ajendiks on Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseis – odavama hinnaga ja madalamate oskustega allhanketöödele on vaja aina rohkem juurde luua suuremat lisandväärtust ja innovatsiooni loovat kõrgtehnoloogilist tootmist. Eestil ei ole enam odava tootmismaa eelist. Selleks peavad aga ka ülikoolid selget suunda näitama, olema tööstusele võimekamaks partneriks inseneri valdkonna T&A ja innovatsiooni osas, oma teadus- ja õppetööks vajaminevaid seadmeid uuendama ja tööstuse jaoks tippspetsialiste ette valmistama. SmartIC teeb aktiivset koostööd teadus- ja arenduskeskuse IMECC OÜga.

SmartIC sai oktoobris 2016. aastal positiivse rahastamisotsuse meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ (ERF). SmartIC 2017-2018 projekti eesmärgiks on välja arendada hajusinfrastruktuuri põhimõttel toimiv ja teenuseid osutav nutika tootmise tuumiktaristu ehk SmartIC keskus, sealhulgas kaardistada kõik asjakohased hajusinfrastruktuurid TTÜs and EMÜs (laborid, seadmed, tarkvara), defineerida nutika tootmise arendamisele suunatud teenused, välja arendada ühiskasutuspõhimõtted nii TTÜ ja EMÜ vahel, kui ka TTÜ instituutide vahel ning kokku leppida SmartIC edasine juhtimine ja vastutus 2019+.

Lisaks keskendub SmartIC ERF toel 2017-2018 projekt kahe uue labori avamisele: 3D metalliprintimise ProtoLab TTÜs Tallinnas ja kompuutertomograafia labor EMÜs Tartus. Edasise koostöö tõhustamiseks, ühiste sihtide seadmiseks ning laiemat mõju toetavate fookusteemade kirjeldamiseks on 2017. aastal koostatud SmartIC 2025 strateegia, mis keskendub 6 fookusteemale.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.