Tegevused

Projekti peamised tegevused (2017-2018):

1.   Uute seadmete soetamine:

  • Metalli 3D printimissüsteem (TTÜ)
  • Röntgendifraktsioonil (XRD) töötav 3D seade keeruliste detailide kvaliteedi hindamiseks röntgen-kompuuter tomograaf (EMÜ).

2.   Olemasoleva teaduse ja arenduse hajusinfrastruktuuri (seadmed) ja kompetentside kaardistamine ja T&A teenuste arendamine tööstuse vajadustest tulenevalt.

3.   Tööstusele suunatud T&A teenustest teavitamine (tööstusettevõtted, tippkeskused,  koostööpartnerid Euroopast jne).

4.   Rahvusvahelise teadus- ja arenduskoostöö arendamine ja publikatsioonide avaldamine (sh H2020 projektide algatamine) tööstuse digitaliseerimise vallas.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.