Koostöö

Koostöö ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete vahel.

Peamised koostöövormid (sõltub koostöövormist ja projekti ajalisest kestvusest):

  1. Pikaajaline teadus- ja arendustegevus (teadus- ja arendusalane koostöö, mis sisaldab nii seadmete kasutust, kui ka sellega seonduvat R&D tegevust)
  2. Lühiajaline koostöövorm erinevate teenuste portfelli kujul (projektipõhine lahenduse väljatöötamine koos vajalike seadmete kasutamisega)
  3. Üksiku teenuse tasemel koostöö (seadme või mudeli valmistamine, toote või mudeli mõõtmine, erinevad laboriteenused)

Teadus- ja uurimisaparatuuri ühiskasutusele on 3 põhisuunda:

  1. Ülikoolisisene kasutus (huvigrupid: teadustöötajad, üliõpilased)
  2. Ülikoolidevaheline kasutus (Eestisisene, erinevad ülikoolid)
  3. Rahvusvaheline kasutus (nii ülikoolidevaheline kui ka muude teadusinstitutsioonide ülene ühiskasutus)

Teenuste kasutajad:

  • ettevõtted
  • ülikoolid
  • teadusasutused